Μάιος 2010, Παιδική Ζωγραφική με θέμα το Βιβλίο

Μάιος 2010, Παιδική Ζωγραφική με θέμα το Βιβλίο
2010-05 Παιδική Ζωγραφική με θέμα το Βιβλίο - Συμμετοχές: κατηγορία Α - νήπια και τάξεις Α΄, Β΄ Δημοτικού
54 new photos · Album by Idryma Porphyrogenis
2010-05 Παιδική Ζωγραφική με θέμα το Βιβλίο - Συμμετοχές: κατηγορία Β - τάξεις Γ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού
89 new photos · Album by Idryma Porphyrogenis
2010-05 Παιδική Ζωγραφική με θέμα το Βιβλίο - Συμμετοχές: κατηγορία Γ - τάξεις Γυμνασίου
51 new photos · Album by Idryma Porphyrogenis
2010-05 Παιδική Ζωγραφική με θέμα το Βιβλίο - Ατομικά βραβεία και έπαινοι (3 κατηγορίες)
20 new photos · Album by Idryma Porphyrogenis
2010-05 Παιδική Ζωγραφική με θέμα το Βιβλίο - Βραβεία Κοινού
2 new photos · Album by Idryma Porphyrogenis