Το Ίδρυμα

Σύσταση, διοίκηση

Η σύσταση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη έγινε το 1978.
Την περίοδο 1983 - 1990 ανεγείρεται με έξοδα του Ιδρύματος το Δημοτικό κατάστημα της Αγριάς - δωρεά Νίκου Πορφυρογένη προς τη γενέτειρά του.
Το 1995 ολοκληρώνεται η ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος στην Αγριά.
Το Ίδρυμα διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται σήμερα από τα εξής μέλη:

  • Κατερίνα Μιλτ. Πορφυρογένη, Πρόεδρος
  • Θωμάς Καρανίκας, Αντιπρόεδρος
  • Helena Vianello, Γεν. γραμματέας
  • Francesco Vianello, Ταμίας
  • Μέλη: Χρύσα Δραντάκη, Δημήτρης Στέλλος, Γεώργιος Φιλίππου
  • Υπεύθυνη Γραμματείας: Ευαγγελία Σουτραλή - Αβραμοπούλου
  • Οικονομική Σύμβουλος: Μαρία Μπουφίδη