Κοινωφελές Ίδρυμα Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη

Κοινωφελές Ίδρυμα Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη

Απόσπασμα της ομιλίας του Νικολάου Πορφυρογένη, στις 13 Μαίου 1979, κατά την επίδοση προς τον ίδιο ψηφίσματος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγριάς, στο οποίο ομόφωνα το Κοινοτικό Συμβούλιο αποδέχεται με ευγνωμοσύνη την προσφορά του να οικοδομήσει μαζί με το Πολιτιστικό Κέντρο και τα γραφεία της Κοινότητας. Σήμερα στο οικοδόμημα στεγάζεται το Δημαρχείο της Αγριάς.

«Να αποκτήσει η Αγριά ένα υποδειγματικό κέντρο πνευματικής αναπτύξεως, ένα Κέντρο κοινωνικής αλληλεγγύης και ανυψώσεως του επιπέδου ζωής της πόλης, ένα Κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων που να προβάλλουν την Αγριά ως επίζηλο παράδειγμα μιμήσεως» διότι «Είναι πραγματικά τόση η φθορά που έκανε η υλιστική εποχή μας στις ηθικές αξίες της ζωής, ώστε για να μην κυλήσει ο κόσμος στο χάος του άγχους και της καταστροφής, να είναι ανάγκη όλοι μας, στον τομέα τους, στην πατρίδα τους, στον ιδιαίτερο τόπο όπου ο καθένας ζει, να συμβάλουμε στην διατήρηση των πνευματικών αξιών και στην ανύψωση της ανθρώπινης ζωής».