Έκθεση χαρακτικής του Γίρι Σλίβα, 21 Οκτωβρίου - 18 Νοεμβρίου 2016

Έκθεση χαρακτικής του Γίρι Σλίβα, 21 Οκτωβρίου - 18 Νοεμβρίου 2016

Έκθεση Χαρακτικής του Τσέχου ζωγράφου Γίρι Σίλβα, 21 Οκτωβρίου - 18 Νοεμβρίου 2016.
Εγκαίνια: 21 Οκτωβρίου ώρα 20:00.

http://www.cartoongallery.eu/englishversion/gallery/czech-republic/jiri-sliva/

Jiri Sliva (Jiri Sliva) | profile | TOONPOOL
Jiri Sliva was born in Pilsen in 1947 and has lived in Prague since 1966. After completing his studies in economics he spent eight years working as a sociologist and futurologist. Since 1979 he has worked as a freelance cartoonist, illustrator and graphic artist. Sliva’s first drawing was publishe…