2000 - Ελληνόφωνη Ιταλία

Ανταλλαγή πολιτιστικών αντιπροσωπειών μεταξύ Αγριάς και των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας, με καλές προοπτικές για ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων.