Κραμα Piano Ensemble - Κράσις - τα τέσσερα στοιχεία - 2 Ιουνίου 2023

Κραμα Piano Ensemble - Κράσις - τα τέσσερα στοιχεία - 2 Ιουνίου 2023

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «Κράσις - Τα Τέσσερα Στοιχεία» αποτελεί μια επιλογή μουσικών θεμάτων του παγκόσμιου ρεπερτορίου και είναι εμπνευσμένο από τη θεωρία του Ιπποκράτη (5ος-4ος αι. π.Χ.), θεμελιωτή της Ιατρικής επιστήμης, ότι καθένα από τα τέσσερα στοιχεία, γη, αέρας, νερό και φωτιά, αντιστοιχεί σε ένα όργανο του σώματος και σε μία εποχή του έτους. Κατά τον Ιπποκράτη, υπό την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο σώμα εμπεριέχονται τέσσερις ζωογόνοι χυμοί που διαμορφώνουν την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου, ενώ ο όρος «Κράσις» υποδηλώνει τη σωστή αναλογία αυτών των χυμών.

Krama Piano Ensemble

Ζωή Σαμσαρέλου
Ευαγγελία Αργυροπούλου
Μιχάλη Καλτσίδη
Κατερίνα Παπάζογλου
Ιόλη Ρώσσιου
Ορέστη Σιωρόπουλος