Τοποθεσία - Επικοινωνία

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ
Πορφυρογένη 4, Αγριά 373 00

Τηλέφωνο: (+30) 242 80 91 320 / (+30) 210 80 15 034
Fax: (+30) 242 80 91 398