Ημερίδα - Ν. Πορφυρογένης, "Το φως του ανθρώπου"

Σε συνεργασία με το Λύκειο Αγριάς, εκδήλωση αφιερωμένη στο Νικόλαο Πορφυρογένη, με ομιλητές τους Κώστα Τσιρόπουλο, συγγραφέα και εκδότη, Ασπασία Λούβη, Γεν.Διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Έλλη Κραβαρίτη, υπεύθυνη του ιστορικού αρχείου του ΠΙΟΠ.

Με επιμέλεια των μαθητών του Λυκείου, στήθηκε στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου έκθεση τεκμηρίων για τη ζωή και τη δράση του Νίκου Πορφυρογένη.